vrijdag 20 mei 2016

SubsidieVanochtend las ik in de krant dat het Nationaal Glasmuseum Leerdam subsidie krijgt. Niet de gevraagde 698 duizend euro, maar € 286.497.
En toen werd ik razend.
Niet omdat er subsidie wordt verstrekt, integendeel. Ik ben vóór subsidie. Ik zou bijna willen zeggen: alles van waarde heeft te weinig geld. Maar dat is een heel ander verhaal.
Wat ik me vooral afvraag: hoezo tweehonderdzesentachtigduizendvierhonderdzevenennegentig euro? Wie heeft dit uitgerekend? Op grond waarvan? Hoe lang heeft die ambtenaar erover gedaan om tot dit bedrag te komen? Hoe dik was het rapport? Wie hebben daar allemaal hun paraaf voor gezet? En vooral: hoeveel heeft dat proces de samenleving gekost?
Het Glasmuseum had er al min of meer op geanticipeerd door 698 duizend euro aan te vragen en geen 7 ton. Men koos ervoor bescheiden te zijn, dan maar ietsje minder. En het staat ook nog geloofwaardiger, voor het geval men het gaat narekenen.
Kortom: als er nog bezuinigd moet worden, dan weet ik wel iets.

Geen opmerkingen: