zondag 26 oktober 2008

Correcte stemming

Moet er een enquête worden gehouden over of Flopke zich bekend moet maken, vroeg ik, met een extra slag om de arm. Voor de zekerheid zette ik achter één antwoordalternatief dat dat het juiste antwoord was. Tot mijn onuitsprekelijke vreugde is daar met grote meerderheid voor gekozen is. 71% vond inderdaad dat zo'n enquête niet nodig is. 21% vond dat eveneens, maar wilde wel persoonlijk een foto ontvangen. Dat maakt dat het aantal tegenstemmers in het totaal op 92% komt. Een verwaarloosbare 7% wil dat de enquête er wel komt.
En waar die ene procent is gebleven? Dat is nu nog eens een goede vraag voor een volgende enquête.
Aan de foto kunnen jullie trouwens zien: zelf bak ik er niets meer van. Ook daar heb ik jullie tegenwoordig voor nodig.

Geen opmerkingen: